Asystentka stomatologiczna

Baner kierunku: Asystentka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 semestry
Tryb nauczania: Wieczorowy
Tytuł zawodowy: Asystentka stomatologiczna
Opłaty: Kierunek bezpłatny

Umiejętności zdobyte podczas nauki:

 • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii
 • wykonywanie czynności administracyjnych, prowadzenie dokumentacji

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

Bezpłatnie pomagamy w znalezieniu pracy w zawodzie!

 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Wykaz modułów

 • podstawy działalności zawodowej
 • posługiwanie się językiem angielskim w zakresie zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • anatomia z propedeutyką zdrowia, pierwsza pomoc
 • przygotowanie gabinetu dentystycznego
 • asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych
 • prowadzenie dokumentacji usług stomatologicznych
 • podstawy przedsiębiorczości

Poznaj nas i zobacz nasze pracownie! Dni otwarte:

17.04, 15.05, 05.06, 10.07, 28.08 godz. 17-19 Kielce, ul. Przecznica 6/9
24.05, 21.06, 23.08, 30.08 godz. 17.30-19.30 Warszawa, ul. Namysłowska 1