Higienistka stomatologiczna

Baner kierunku: Higienistka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauczania: Wieczorowy
Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna
Opłaty: Kierunek bezpłatny

Umiejętności zdobyte podczas nauki:

 • dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia
 • wykonywanie u pacjenta niektórych zabiegów higieniczno-profilaktycznych
 • przeprowadzanie instruktażu higieny jamy ustnej
 • prowadzenie stomatologicznej oświaty zdrowotnej

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

Bezpłatnie pomagamy w znalezieniu pracy w zawodzie!

 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • możliwość wykonywania samodzielnych zabiegów profilaktycznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Wykaz modułów

 • podstawy działalności zawodowej
 • posługiwanie się językiem angielskim w zakresie zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • anatomia z propedeutyką zdrowia, pierwsza pomoc
 • asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych
 • współdziałanie z lekarzem podczas wykonywania zabiegów
 • prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 • wykonywanie badań i zabiegów profilaktycznoleczniczych
 • edukacja w zakresie promocji zdrowia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • praktyka zawodowa

Poznaj nas i zobacz nasze pracownie! Dni otwarte:

17.04, 15.05, 05.06, 10.07, 28.08 godz. 17-19 Kielce, ul. Przecznica 6/9
24.05, 21.06, 23.08, 30.08 godz. 17.30-19.30 Warszawa, ul. Namysłowska 1