polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności ustala zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji przez Lokalne Centrum Edukacji ,,Omega” Łoboda – Tamborowska Sp. z o. o. (LCE ,,Omega”), w tym danych osobowch – o użytkownikach tej Strony. Korzystając z tej Strony zgadzają się Państwo na postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

 

LCE ,,Omega” szanuje Państwa prywatność w Internecie oraz zabezpiecza wszelkie powierzone nam dane. Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące m.in: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Jednocześnie informujemy, że nasze strony internetowe można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

 

LCE ,,Omega” może zbierać dane o użytkownikach Strony. Dane te będą przechowywane w bazie danych, która jest dostępna we wszystkich naszych biurach.

 

LCE ,,Omega” zbiera jedynie takie dane, które są potrzebne do utrzymania kontaktu z użytkownikami Strony oraz do uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin Strony.

 

Adresy e-mail i inne dane osobowe udostępnione przez użytkowników Strony będą wykorzystywane dla celów, dla których zostały udostępnione, bądź jak wskazano w odpowiedniej sekcji niniejszej Strony.

 

Dane osobowe będą przetwarzane dla wyżej wymienionych celów przez Lokalne Centrum Edukacji ,,Omega” Łoboda – Tamborowska Sp. z o. o., zarejestrowaną w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 28/15a. Użytkownicy Strony mają prawo do wglądu i zmiany tych danych oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane będą zgodnie z polską Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami) oraz innymi odpowiednimi przepisami.

 

LCE ,,Omega” jest uprawnione do przetwarzania danych dotyczących użytkowania Strony, które przedstawiają sposób, w jaki korzystają oni z usług świadczonych drogą elektroniczną, jak ujęto w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami).

 

Dane osobowe użytkowników Strony mogą być wykorzystywane przez LCE ,,Omega” bądź przez podmioty działające w jej imieniu, do wysyłania informacji handlowej, ale jedynie za uprzednim pozwoleniem użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.

 

Dane osobowe użytkowników Strony nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile prawo lub organy wykonawcze nie wymagają inaczej.

 

Użytkownicy Strony, którzy dobrowolnie udostępnią swoje dane osobowe, mogą w każdej chwili poprosić o kopię informacji przechowywanej o nich przez LCE ,,Omega”. LCE „Omega” na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą, poprawi również wszelkie nieścisłości w tych danych.

 

LCE ,,Omega” nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron podmiotów trzecich, które to strony są udostępnione poprzez odnośniki zamieszczone na niniejszej Stronie.

 

LCE ,,Omega” może ujawnić jakiekolwiek dane zebrane na temat użytkowników Strony, w tym ich dane osobowe i adresy IP, jeżeli będzie to wymagane przez prawo.