Promocja Warszawa

promo_mokolajZapisz się do szkoły w Warszawie na dowolny kierunek do dnia 15 stycznia 2017 roku, a w czerwcu zostaniesz zwolniony z opłaty czesnego!