Asystentka stomatologiczna

Z perspektywy naszego długoletniego doświadczenia na rynku edukacyjnym wiemy, że dla najwyższych efektów kształcenia bardzo istotne jest zapewnienie doskonałej bazy dydaktycznej. Plan zajęć układamy tak, żeby słuchacze mieli jak najwięcej godzin zajęć praktycznych w gabinetach stomatologicznych lub higieny stomatologicznej. Dodatkowo dbamy o to, żeby harmonogram zajęć umożliwiał pogodzenie ich z pracą zawodową. Zapraszamy do odwiedzenia naszych pracowni podczas dni otwartych!

Czas trwania nauki: 2 semestry
Tryb nauczania: Wieczorowy
Tytuł zawodowy: Asystentka stomatologiczna
Opłaty: Kierunek bezpłatny

Umiejętności zdobyte podczas nauki:

 • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii
 • wykonywanie czynności administracyjnych, prowadzenie dokumentacji

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

Bezpłatnie pomagamy w znalezieniu pracy w zawodzie!

 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Wykaz modułów

 • podstawy działalności zawodowej
 • posługiwanie się językiem angielskim w zakresie zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • anatomia z propedeutyką zdrowia, pierwsza pomoc
 • przygotowanie gabinetu dentystycznego
 • asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych
 • prowadzenie dokumentacji usług stomatologicznych
 • podstawy przedsiębiorczości