Higienistka stomatologiczna

Z perspektywy naszego długoletniego doświadczenia na rynku edukacyjnym wiemy, że dla najwyższych efektów kształcenia bardzo istotne jest zapewnienie doskonałej bazy dydaktycznej. Plan zajęć układamy tak, żeby słuchacze mieli jak najwięcej godzin zajęć praktycznych w gabinetach stomatologicznych lub higieny stomatologicznej. Dodatkowo dbamy o to, żeby harmonogram zajęć umożliwiał pogodzenie ich z pracą zawodową. Zapraszamy do odwiedzenia naszych pracowni podczas dni otwartych!

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauczania: Wieczorowy
Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna
Opłaty: Kierunek bezpłatny

Umiejętności zdobyte podczas nauki:

 • dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia
 • wykonywanie u pacjenta niektórych zabiegów higieniczno-profilaktycznych
 • przeprowadzanie instruktażu higieny jamy ustnej
 • prowadzenie stomatologicznej oświaty zdrowotnej

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

Bezpłatnie pomagamy w znalezieniu pracy w zawodzie!

 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • możliwość wykonywania samodzielnych zabiegów profilaktycznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Wykaz modułów

 • podstawy działalności zawodowej
 • posługiwanie się językiem angielskim w zakresie zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • anatomia z propedeutyką zdrowia, pierwsza pomoc
 • asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych
 • współdziałanie z lekarzem podczas wykonywania zabiegów
 • prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 • wykonywanie badań i zabiegów profilaktycznoleczniczych
 • edukacja w zakresie promocji zdrowia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • praktyka zawodowa