Opiekun medyczny

Baner kierunku: Opiekun medyczny

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)
Tryb nauczania: Wieczorowy
Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny

Umiejętności zdobyte podczas nauki:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • organizowanie opieki w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • asystowanie pielęgniarkom w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
 • dokumentowanie czynności opiekuńczych

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

 • w zakładach opiekuńczo-medycznych
 • w domach pomocy społecznej
 • w państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Wykaz modułów

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podejmowanie działalności w ochronie zdrowia
 • rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • pielęgnowanie osoby chorej i niesamodzielnej
 • organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych