Video test

Czas trwania nauki: 4 semestry
Tryb nauczania: Dzienny/wieczorowy

Umiejętności zdobyte podczas nauki:

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

Wykaz modułów