Nauka zdalna

 

Szkoły Medyczne Omega są w pełni przygotowane do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, jeśli tylko nastąpi taka konieczność. Miało to miejsce chociażby podczas trwającej epidemii COVID-19.

  • Zajęcia oraz komunikacja z nauczycielami odbywają się zgodnie ze standardowym planem zajęć, ale za pośrednictwem wybranych wspólnie ze słuchaczami narzędzi do komunikacji internetowej.
  • Zajęcia praktyczne są dzielone na te, które możemy zrealizować zdalnie (np. zadania obliczeniowe, opisowe) oraz na te, które będą odrobione w późniejszym, dogodnym dla wszystkich terminie. W przypadku niektórych przedmiotów i kierunków, nasi słuchacze otrzymują materiały i modele do wykonania w domu wraz z filmami instruktażowymi od nauczycieli.
  • Przywrócone zajęcia laboratoryjne prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego dystansu między ich uczestnikami.
  • Od września 2020 wprowadzamy dla naszych słuchaczy dzienniki elektroniczne VULCAN dodatkowo ułatwiające komunikację z nauczycielami, a także umożliwiające podgląd ocen i frekwencji.
  • Nasi słuchacze regularnie otrzymują od nas prezentacje, konspekty do nauki oraz inne wirtualne materiały instruktażowe.
  • Słuchacze oceniani są normalnie, wykonują prace kontrolne i testy wiedzy za pośrednictwem odpowiednich narzędzi wirtualnych.
  • Regularnie dostosowujemy system zajęć, tak aby każda grupa była zadowolona ze sposobu nauczania. Zależy nam na indywidualnym podejściu oraz zrozumieniu indywidualnych potrzeb każdej osoby (np. brak regularnego dostępu do internetu). Jesteśmy w stanie wypracować takie rozwiązania, które działają dla każdego.