Porównanie kierunków

Technik farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Możliwość podjęcia nauki po szkole średniej. Bez wymogu posiadania matury

Nauka możliwa w każdym wieku (o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych)

Uprawnienia do pracy:
 • w aptekach, punktach aptecznych
 • w hurtowniach farmaceutycznych
 • w wytwórniach przemysłu farmaceutycznego
 • w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych
 • w sklepach zielarskich
 • w laboratoriach
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą
Profil kandydata:
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć, ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • dobry słuch i powonienie
 • sprawność manualna
 • dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, uczciwość, takt i samokontrola
 • odpowiedzialność

Asystentka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 semestry

Bez wymogu posiadania matury

Nauka możliwa w każdym wieku (o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych)

Uprawnienia do pracy:
 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą
Profil kandydata:
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć, ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • dobry słuch i powonienie
 • sprawność manualna
 • dokładność, i cierpliwość
 • takt i samokontrola
 • odpowiedzialność

Higienistka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Możliwość podjęcia nauki po szkole średniej. Bez wymogu posiadania matury

Nauka możliwa w każdym wieku (o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych)

Uprawnienia do pracy:
 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • możliwość wykonywania samodzielnych zabiegów profilaktycznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą
Profil kandydata:
 • umiejętność współpracy w zespole
 • wykazywanie własnej inicjatywy
 • zdrowie
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobry wzrok
 • zdolności konwersacyjne

Technik dentystyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku ( 5 semestrów)

Możliwość podjęcia nauki po szkole średniej. Bez wymogu posiadania matury

Nauka możliwa w każdym wieku (o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych)

Uprawnienia do pracy:
 • może prowadzić własną pracownię techniczno-dentystyczną w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej
 • w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych
 • w poradniach protetycznych, ortodontycznych, stomatologicznych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą
Profil kandydata:
 • dokładny
 • sprawny manualnie
 • ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • cierpliwy
 • odpowiedzialny

Opiekun medyczny

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)

Uprawnienia do pracy:
 • w zakładach opiekuńczo-medycznych
 • w domach pomocy społecznej
 • w państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą
Profil kandydata:
 • cierpliwy
 • wyrozumiały
 • wykazujący się empatią
 • wykazujący się szacunkiem
 • posiada zdolności konwersacyjne

Technik masażysta

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)

Uprawnienia do pracy:
 • może prowadzić własny gabinet w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej
 • w gabinetach odnowy biologicznej
 • w gabinetach kosmetycznych
 • w gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego
 • w przychodniach
 • w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik
 • w klubach sportowych
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą
Profil kandydata:
 • sprawność ruchowa dłoni i palców
 • estetyczny wygląd
 • wytrzymałość fizyczna
 • dyskrecja

Video test

Czas trwania nauki: 4 semestry

Uprawnienia do pracy:
Profil kandydata: