Płatności

Numer konta i informacje dotyczące płatności:

 

Wpłaty z tytułu wpisowego i czesnego prosimy kierować na nr konta:

Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Sp. z o. o.

25-312 Kielce, ul. Warszawska 28/15a
PEKAO SA 10 1240 4416 1111 0000 4962 8344Przypominamy, że w tytule wpłaty obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko osoby uczącej się, kierunek nauki i semestr oraz miasto, w którym uczy się dana osoba. Są to niezbędne warunki do prawidłowego zaksięgowania wpłaty.