Promocja Warszawa

WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK BEZ CZESNEGO!!!
Zapisz się online na Technika Farmaceutycznego w Warszawie pomiędzy 01.08.2019 a 15.08.2019.
Donieś komplet dokumentów do sekretariatu szkoły do 23.08.2019.
We wrześniu i październiku 2019 nie zapłacisz czesnego!


Szczegółowe warunki promocji:

  1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie nowych kandydatów składających dokumenty na podjęcie nauki w kierunku Technik Farmaceutyczny prowadzonym w Szkole LCE OMEGA w Warszawie w roku szkolnym 2019/20.
  2. Promocja polega na tym, że kandydat, który zapisze się na kierunek Technik Farmaceutyczny w Warszawie pomiędzy 1.08.2019 a 15.08.2019 za pośrednictwem strony internetowej https://omega.szkola.pl/rekrutacja/zapisy-online/ nie zapłaci czesnego we wrześniu 2019 oraz październiku 2019.
  3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły przy ul. Saskiej 78 w Warszawie do 23.08.2019. Za komplet dokumentów uznaje się: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 2 fotografie (35 mmx 45 mm), zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej.
  4. Jeśli osoba korzystająca z promocji zrezygnuje z nauki w szkole przed zakończeniem pierwszego semestru zobowiązana jest do zapłaty równowartości czesnego, z którego została zwolniona.