Promocja Warszawa

W WARSZAWIE PIERWSZY SEMESTR 2020/1 BEZ OPŁATY MATERIAŁOWEJ!!!

Zapisz się online na Technika Farmaceutycznego lub Technika Dentystycznego w Warszawie pomiędzy 1.05.2020 a 31.07.2020. Donieś komplet dokumentów do sekretariatu szkoły do 05.08.2020. We wrześniu-grudniu 2020 oraz styczniu 2021 nie zapłacisz opłaty materiałowej!

Zapisz się ONLINE >>


Szczegółowe warunki promocji:

  1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie nowych kandydatów składających dokumenty na podjęcie nauki w kierunku Technik Farmaceutyczny lub Technik Dentystyczny prowadzonych w Szkole LCE OMEGA w Warszawie w roku szkolnym 2020/21.
  2. Promocja polega na tym, że kandydat, który zapisze się na kierunek Technik Farmaceutyczny lub Technik Dentystyczny w Warszawie pomiędzy 1.05.2020 a 31.07.2020 za pośrednictwem strony internetowej https://omega.szkola.pl/rekrutacja/zapisy-online/ nie zapłaci opłaty materiałowej we wrześniu 2020, październiku 2020, listopadzie 2020, grudniu 2020 i styczniu 2021.
  3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły przy ul. Saskiej 78 w Warszawie do 05.08.2020. Za komplet dokumentów uznaje się: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 2 fotografie (35 mmx 45 mm), zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej.
  4. Jeśli osoba korzystająca z promocji zrezygnuje z nauki w szkole przed zakończeniem pierwszego semestru zobowiązana jest do zapłaty równowartości czesnego, z którego została zwolniona.