rekrutacja krok po kroku

Nabór odbywa się 2 razy w roku:

  • nabór letni: - do 1-go września
  • nabór zimowy: - do 1-go lutego

krok po kroku

1. Złóż komplet dokumentów:

  • podanie (pobierz)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie
  • 2 fotografie legitymacyjne (37 x52 mm)

2. Dokonaj opłaty wpisowej, która po podpisaniu umowy o kształcenie zaliczana jest na poczet czesnego

Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Sp. z o. o.
25-312 Kielce, ul. Warszawska 28/15a
PEKAO SA10 1240 4416 1111 0000 4962 8344

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko osoby uczącej się, kierunek nauki i semestr oraz miasto nauki.
Na przykład: Anna Kowalska, Technik Farmaceutyczny 2 semestr, Warszawa

Możesz zarejestrować się online, dzięki czemu zarezerwujesz dla siebie miejsce i będziesz miał czas na skompletowanie dokumentów.

Rejestracja online